Tilbage  -  Se kun billedet

DSB MY 1135
Ex. MY 1135 med Målevogn 003 og Kongevogn S001 i Sønderborg den 19/8-2004
Billedet er blevet vist 1284 gange
Foto: Johnni Christensen

Copyright 2002-2016 - Bjarke Hvass